Akademia z okazji Dnia Nauczyciela odbędzie się w piątek – 13 października po 3. lekcji, tj. o godz. 10:00.

Lekcje tego dnia będą odbywały się według następującego planu:

1. lekcja 8:00 – 8:35
2. lekcja 8:40 – 9:15
3. lekcja 9:20 – 9:55
10:00 – 10:45 – akademia
4. lekcja 10:50 – 11:30
5. lekcja 11:35 – 12:15
12:20 – 12:35 – przerwa obiadowa
6. lekcja 12:35 – 13:15
13:15 – 13:30 – przerwa obiadowa
7. lekcja 13:30 – 14:10
8. lekcja 14:15 – 14:55

Uczniów w tym dniu obowiązuje strój galowy.
Przewozy odjeżdżają o zwykłej porze.