Herb Polski POL Katowice COA
  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  • III Bieg Rodzinny

  • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

  • Wizyta gości z Erasmus+

  • Nauczyciele na scenie

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

krajeErasmus

7 czerwca 2017 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy dla uczniów klas I – III Gimnazjum „Litwa, Łotwa, Wielka Brytania – kraje partnerskie Programu Erasmus + ”.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o Litwie, Łotwie i Wielkiej Brytanii - krajach partnerskich programu Erasmus+ oraz rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów.
2-osobowe drużyny mogły wykazać się swoją wiedzę na temat 3 krajów partnerskich programu ERASMUS + rozwiązując zadania konkursowe sprawdzające m. in.: znajomość map konturowych, flag narodowych, godeł, stolic, ważniejszych dat historycznych, informacji ogólnych i ciekawostek o krajach, charakterystycznych symboli, tradycyjnych potraw, strojów ludowych, znanych i sławnych ludzi, umiejętność rozpoznawania ciekawych budowli i atrakcyjnych miejsc z prezentowanej fotografii oraz sprawdzały wiedzą szczegółową dotyczącą prezentowanych zabytków.
Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski „Euroludek”.

Komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze drużyny:

1. miejsce: drużyna z kl. II B w składzie: Martyna Szulc i Julia Slabik
2. miejscedrużyna z kl. III B w składzie: Anna Hibszer i Klaudia Kobic
3. miejsce: drużyna z kl. I B w składzie: Oliwia Krzyżańska i Patryk Kotulski

Zwycięzcom gratulujemy! 

Wpis: opiekun Klubu Iwona Wójcik 

W czerwcu bieżącego roku szkolnego rozstrzygnięty został całoroczny konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej na wykonanie planszy prezentującej wybrane kraje Unii Europejskiej.

Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski "Euroludek”. Każda klasa wykonała jedną wspólną gazetkę przedstawiającą wylosowany Kraj Unii Europejskiej. Uczniowie wykonali plansze prezentujące Chorwację, Rumunię, Estonię, Litwę, Łotwę, Irlandię, Słowenię i Szwecję.

Komisja konkursowa oceniając wykonane plansze brała pod uwagę: zgodność zawartości plansz z wymienionymi w regulaminie konkursu elementami oraz staranność wykonania planszy, pomysłowość i wkład pracy.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce  –  klasa 2 b – gazetka: Szwecja
II miejsce   – klasy 1a i 1b – gazetka:Irlandia  oraz klasa 3b  – gazetka: Słowenia 
III miejsce  – klasy 2 c i 2 d – gazetka: Łotwa

Zwycięzcom gratulujemy 

gazetka kraje

19 maja 2017 roku  w ramach obchodów Dnia Europejskiego odbyła się w naszej szkole II edycja imprezy „Europejski Ryneczek ”, organizatorem którego był Szkolny Klub Europejski.
Celem tej imprezy było podzielenie się wiedzą przez  uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej na temat 6 państw europejskich: Czech, Szwecji, Chorwacji, Austrii, Irlandii i Węgier.
W tegorocznych obchodach Dnia Europejskiego wziął udział gość specjalny: pan Michał Witas – reprezentujący Centrum Informacji Europejskiej (oddział w Katowicach), który uczestniczył w pracach jury konkursu.
Impreza, podobnie jak w ubiegłym roku, przebiegała w dwóch etapach.
W pierwszym etapie każda z klas przygotowała stoisko prezentujące wylosowany kraj Unii Europejskiej z charakterystyczną potrawą dla danego kraju, którą mieli okazję poczęstować się członkowie Jury.
W drugim etapie zadaniem przedstawicieli klas była prezentacja krajów UE.
Uczniowie przekazali swoim kolegom z klas 4- 6  najważniejsze informacje o krajach  m. in.: o zabytkach, ciekawych atrakcjach turystycznych, tradycjach kulinarnych, znanych zespołach muzycznych. Nie zabrakło również ciekawostek na temat prezentowanych krajów Unii Europejskiej, występów tanecznych i wspaniałych narodowych potraw. Uczniowie zaskoczyli jury pomysłowością i kreatywnością.

A oto zwycięzcy:

1. miejsce - klasa 6a  - prezentowany kraj: Węgry

 wegry stoisko wegry6a

2. miejsce - klasa 6b – prezentowany kraj: Irlandia

irlandia stoisko  irlandia6b 

3. miejsce - klasy 4b i 4c – prezentowany kraj: Czechy

 czechy stoisko czechy 4b4c

Wyróżnienie - klasy 5b i 5c – prezentowany kraj: Szwecja

 szwecja5c szwecja 5b5c

Dnia 3.03.2017  w naszej szkole  odbyły się zajęcia poprowadzone  przez pana Michała Witasa przedstawiciela Europe Direct w Katowicach, ich celem  było przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w sieci . Uczniowie zapoznani zostali z historią  internetu ,rodzajami niebezpieczeństwa w sieci oraz jak być bezpiecznym w sieci.  Widoczne  było duże zaangażowanie uczniów, którzy aktywnie włączali się w tok zajęć .

 direkt17 2

wpis:  opiekun SKE  Renata Blicharska  

W II półroczu bieżącego roku szkolnego 3 uczniów naszej szkoły: Jan Turula z kl. 6b, Małgorzata Kowalska-Daczkowska z kl. 6a oraz Dawid Pochała z kl. Ic gimnazjum przygotowywało się pod kierunkiem opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego do XVII Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych i pierwszych gimnazjalnych „Mam 13 lat – jestem Europejczykiem”.
I etap konkursu, składający się z pisemnego testu wiedzy o Unii Europejskiej i państwach członkowskich, odbył się 9 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Lompy w Katowicach.
Do II etapu finałowego, rozgrywanego na zasadach europejskiego turnieju "1 z 15", zakwalifikował się na 12. miejscu Jan Turula z klasy 6b.

Gratulujemy wiedzy  

W lutym bieżącego roku szkolnego uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w szkolnym konkursie na wykonanie planszy prezentującej Litwę, Łotwę i Wielką Brytanię – kraje partnerskie programu ERASMUS+.
Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski "Euroludek”.
Każda klasa wykonała zespołowo jedną planszę przedstawiającą wylosowany kraj. Plansze zwierały najistotniejsze informacje i ciekawostki o krajach oraz przedstawiały charakterystyczne symbole, tradycyjne potrawy, stroje narodowe, znanych i sławnych ludzi oraz atrakcje turystyczne i najciekawsze miejsca warte zobaczenia w tych krajach.
Komisja konkursowa, oceniając wykonane plansze, brała pod uwagę: zgodność zawartości plansz z wymienionymi w regulaminie konkursu elementami, bogactwo informacji oraz staranność wykonania planszy, pomysłowość i wkład pracy.
Konkurs rozstrzygnięto w marcu.

Zwycięskie prace konkursowe

  

Łotwa IIb     Litwa IIa

Zwycięzcom gratulujemy.

Wyniki konkursu zamieszczono w zakładce: Osiągnięcia uczniów - konkursy szkolne.

Iwona Wójcik  

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony