sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

gazetki W październiku 2017 klasy II C oraz III B rozpoczęły roczny szkolny konkurs na wykonanie gazetek ściennych prezentujących wylosowane kraje Unii Europejskiej. Konkurs będzie trwał do czerwca 2018r.

Celem konkursu jest: zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat krajów Unii Europejskiej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz czynne zaangażowanie uczniów w działalność Szkolnego Klubu Europejskiego "Euroludek”.
Najciekawsze gazetki zostaną nagrodzone w czerwcu na apelu podsumowującym konkursy szkolne.

 Październik 2017: Klasa II C wykonała gazetkę prezentującą Czechy, klasa III B – Węgry.

 czechy  węgry 

 Listopad 2017: Klasa II B wykonała gazetkę prezentującą Cyprklasa III A – Bułgaria.

cypr2018  bułgaria2018

Grudzień 2017: Klasa II A wykonała gazetkę prezentującą Finlandiaklasa 7B – Malta.

finlandia2018  malta2018

 

Styczeń 2018: Klasa 4a wykonała gazetkę prezentującą Belgięklasa 4e – Portugalię.

belgia2018 portugalia2018

Luty 2018: Klasa 4c wykonała gazetkę prezentującą Włochyklasa 5b – Słowację.

włochy2018   słowacja2018

Marzec 2018: Klasa 4b i 4d wykonała gazetkę prezentującą Danięklasa 5a – Grecję.

dania gazetka   grecja gazetka

Opiekun Klubu - Iwona Wójcik  

PROJEKTUJEMY POLSKIEGO SYRIUSZA - MASKOTKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Warto pamiętać o tym, że jednym z symboli Unii jest również jej maskotka, nosząca imię Syriusz.

syriusz ue syriusz polskaSyriusz przyjmuje postać zabawnej, uśmiechniętej, niebieskiej stonogi. Jest ubrany w granatową koszulkę z gwiazdkami, jak na fladze Unii Europejskiej. Rozłożone dłonie w białych rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość. Oficjalnie Syriusz jest ubrany właśnie w koszulkę z flagą UE, ale warto wspomnieć, iż w każdym kraju maskotka wygląda nieco inaczej.

Każde państwo członkowskie Unii ma prawo ubrać Syriusza w to, co jest dla niego charakterystyczne. Maskotka może również otrzymywać określone atrybuty, które kojarzą się z danym rejonem. Nie każdy kraj stworzył jeszcze własną wizję maskotki, ale wiele już to uczyniło.

W grudniu Szkolny Klub Europejski ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej na zaprojektowanie polskiej wersji maskotki Unii Europejskiej.

Zadaniem uczniów było zaprojektowanie polskiego Syriusza z charakterystycznymi polskimi elementami narodowymi. Uczniowie wykonali plansze przedstawiające Syriusza promującego różne regiony Polski.

Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli i uczniów wybrała w styczniu zwycięzców konkursu. Oto oni:

I miejsce: Klasa 1a – Syriusz z Pomorza
II miejsce: Klasa 3a – Syriusz z Warmii i Mazur
III miejsce: klasy 3b z 3d – Syriusz z Kujaw

Wyróżnienia:
1b z 1c – Syriusz z Małopolski
2a – Syriusz z Tatr
3c – Syriusz z Górnego Ślaska

polski syriusz 2018

Opiekun Klubu: Iwona Wójcik 

15 grudnia 2017 uczniowie klasy  4d, 5c, 6c SP oraz klasy 1a SP wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielem Europe Direct. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych. Podczas ciekawych zajęć uczniom zostały przybliżone tradycje Świąt Bożego Narodzenia, w takich krajach jak: Wielka Brytania, Portugalia, Austria, Niemcy, Ukraina. Uczestnicy spotkania wykazali również dużą wiedzę na temat obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Każda lekcja podsumowana  została quizem wiedzy z nagrodami dla uczniów.

15 12 17

Spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego

Szkolny Klub Europejski zaprasza wszystkich uczniów
na zajęcia w każdy czwartek o godzinie 14.30 do sali 42.

 

Zapraszamy ! czapka

syriusz ue Plan pracy Szkolnego Klubu Europejskiego w bieżącym roku szkolnym zakłada poznawanie tradycji, kultury, kuchni, strojów narodowych, ciekawostek i najciekawszych zabytków wybranych państw członkowskich UE. W ramach pracy Klubu będą również organizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia klubowe oraz konkursy, których celem jest rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów poprzez zdobywanie i szerzenie informacji o krajach Unii Europejskiej. 

 

Na zajęciach Szkolnego Klubu Europejskiego będziemy m.in.:

 • poznawać historię, kulturę, tradycje, zwyczaje, kuchnię, zabytki, stroje narodowe sławnych ludzi oraz ciekawostki na temat wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej
 • ubierać Syriusza - maskotkę Unii Europejskiej - w polskie stroje ludowe
 • oglądać filmy edukacyjne o tematyce unijnej
 • grać w gry interaktywne związane z tematyką UE
 • poznawać bajki i baśnie krajów UE
 • poszukiwać informacji z gazet, czasopism, internetu na temat krajów UE
 • tworzyć prace plastyczne związane z krajami Unii Europejskiej
 • uczyć się prostych zwrotów w różnych językach
 • przygotowywać materiały na gazetkę SKE

Zorganizowane zostaną 4 konkursy szkolne oraz 1 impreza szkolna:

Konkursy:

 • Dla uczniów klas 1-3 SP i świetlicy szkolny konkurs plastyczny „Syriusz w polskim stroju ludowym” – listopad 2017
 • Dla uczniów klas 4 – 7 SP i I – II G całoroczny szkolny konkurs na wykonanie gazetki ściennej prezentującej wybrane kraje UE ( tablice korkowe SKE) - październik 2017 – czerwiec 2018
 • Dla uczniów klas 4-6 SP szkolny konkurs na wiersz o Unii Europejskiej – marzec 2018
 • Dla uczniów klas  II – III G  szkolny konkurs na przygotowanie stoiska promującego wybrane kraje UE „Europejski ryneczek”– maj 2018 podczas obchodów szkolnego Dnia Europejskiego

Impreza szkolna:

Dzień Europejski – maj 2018, w ramach którego uczniowie klas II – III G zaprezentują przygotowane przez siebie stoiska promujące różne kraje Unii Europejskiej

Planujemy także współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez:

 • udział uczniów w lekcjach europejskich, prowadzonych przez przedstawicieli Europe Direct Katowice
 • udział uczniów w akcjach i konkursach organizowanych przez organizacje europejskie m.in.: Europe Direct, Parlament Europejski we Wrocławiu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, UNICEF i inne (wg napływających propozycji).

opiekun Klubu - Iwona Wójcik  

krajeErasmus

7 czerwca 2017 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy dla uczniów klas I – III Gimnazjum „Litwa, Łotwa, Wielka Brytania – kraje partnerskie Programu Erasmus + ”.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o Litwie, Łotwie i Wielkiej Brytanii - krajach partnerskich programu Erasmus+ oraz rozwijanie świadomości europejskiej wśród uczniów.
2-osobowe drużyny mogły wykazać się swoją wiedzę na temat 3 krajów partnerskich programu ERASMUS + rozwiązując zadania konkursowe sprawdzające m. in.: znajomość map konturowych, flag narodowych, godeł, stolic, ważniejszych dat historycznych, informacji ogólnych i ciekawostek o krajach, charakterystycznych symboli, tradycyjnych potraw, strojów ludowych, znanych i sławnych ludzi, umiejętność rozpoznawania ciekawych budowli i atrakcyjnych miejsc z prezentowanej fotografii oraz sprawdzały wiedzą szczegółową dotyczącą prezentowanych zabytków.
Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski „Euroludek”.

Komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze drużyny:

1. miejsce: drużyna z kl. II B w składzie: Martyna Szulc i Julia Slabik
2. miejscedrużyna z kl. III B w składzie: Anna Hibszer i Klaudia Kobic
3. miejsce: drużyna z kl. I B w składzie: Oliwia Krzyżańska i Patryk Kotulski

Zwycięzcom gratulujemy! 

Wpis: opiekun Klubu Iwona Wójcik 

W czerwcu bieżącego roku szkolnego rozstrzygnięty został całoroczny konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej na wykonanie planszy prezentującej wybrane kraje Unii Europejskiej.

Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski "Euroludek”. Każda klasa wykonała jedną wspólną gazetkę przedstawiającą wylosowany Kraj Unii Europejskiej. Uczniowie wykonali plansze prezentujące Chorwację, Rumunię, Estonię, Litwę, Łotwę, Irlandię, Słowenię i Szwecję.

Komisja konkursowa oceniając wykonane plansze brała pod uwagę: zgodność zawartości plansz z wymienionymi w regulaminie konkursu elementami oraz staranność wykonania planszy, pomysłowość i wkład pracy.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce  –  klasa 2 b – gazetka: Szwecja
II miejsce   – klasy 1a i 1b – gazetka:Irlandia  oraz klasa 3b  – gazetka: Słowenia 
III miejsce  – klasy 2 c i 2 d – gazetka: Łotwa

Zwycięzcom gratulujemy 

gazetka kraje

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony