Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak” ZSI1 Katowice Herb Polski POL Katowice COA
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka

 • Patroni Szkoły: Maria Dąbrowska i Robert Oszek

Baza szkoły

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach tworzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. Marii Dąbrowskiej z Oddziałami Integracyjnymi
 • Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta Oszka

W szkole podstawowej dzieci uczą się w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziałach specjalnych.

Klasy integracyjne liczą do 20 uczniów, w tym do 5 posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkową opiekę pań - pomocy nauczycieli - które dbają też o obsługę uczniów. Dzieci i młodzież swobodnie przemieszczają się dzięki windzie, podjazdowi.

Szkoła prowadzi Dziennik Elektroniczny LIBRUS, do którego zapewnia bezpłatny dostęp wszystkim rodzicom. Dziennik Elektroniczny to:

 • bezpośredni dostęp do ocen bieżących uzyskiwanych przez ucznia i możliwość monitorowania jego postępów dydaktycznych,
 • stały dostęp do frekwencji dziecka oraz możliwość kontrolowania nieobecności i spóźnień,
 • kontakt rodzica z nauczycielem za pośrednictwem wewnętrznej poczty Dziennika Elektronicznego,
 • terminarz zadań, sprawdzianów i prac pisemnych zadawanych przez nauczycieli.

Kadrę dydaktyczną szkoły tworzy ponad 80 wysoko wyspecjalizowanych nauczycieli i pedagogów, wśród których są specjaliści w zakresie kształcenia specjalnego:

 • oligofrenopedagodzy
 • tyflopedagodzy
 • surdopedagodzy
 • logopedzi
 • rehabilitanci narządów ruchu
 • terapeuci
 • socjoterapeuci
 • specjaliści w zakresie pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • specjalista w zakresie autyzmu

ponadto dwóch pedagogów oraz psycholog.

Bazę szkoły stanowi:

 • 26 sal lekcyjnych, w tym pracownie (fizyczno-chemiczna, 2 mobilne komputerowe, muzyczna, historyczna, geograficzna, przyrodnicza, matematyczne, profesjonalna multimedialna pracowania językowa) oraz pomieszczenia do nauki indywidualnej i w małych grupach;
 • zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, aula, basen, boisko;
 • zaplecze rewalidacyjne: sala poznawania świata, sala terapii biofeedback, sala rehabilitacji ruchowej, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet logopedy;
 • biblioteka z ICIM;
 • świetlica;
 • gabinet pielęgniarki;
 • stołówka;
 • plac zabaw wybudowany w ramach Rządowego Programu "Wesoła Szkoła";
 • zagospodarowany teren rekreacyjny.

Szkoła posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych, w tym uzyskanych ze środków Unii Europejskiej i w ramach Cyfrowej Szkoły:

 • 7 stacjonarnych tablic multimedialnych,
 • 8 mobilnych tablic multimedialnych,
 • 1 monitor interaktywny
 • każda sala wyposażona jest w projektor,
 • profesjonalna multimedialna pracownia językowa ze stanowiskami uczniowskimi wyposażonymi w słuchawki i laptopy
 • laptopy do pracy dydaktycznej wykorzystywane przez nauczycieli,
 • 40 laptopów w mobilnych pracowniach komputerowych oraz multimedialnej pracowni językowej,
 • wizualizer,
 • sprzęt fotograficzny,
 • sprzęt nagłaśniający w trzech salach lekcyjnych,
 • dostęp do sieci Wi-Fi w całej szkole.

Grono pedagogiczne

 • Dyrektor ZSI nr 1: mgr Dorota REMBIASZ-GABORSKA - nauczyciel rewalidacji, edukacji wczesnoszkolnej ze szkolną logopedią, wychowawca
 • Wicedyrektor ZSI nr 1: mgr Agnieszka BACZYŃSKA - nauczyciel matematyki
 • Wicedyrektor ZSI nr 1: mgr GARNCARCZYK Dariusz - nauczyciel historii i WOS-u

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • mgr BRODACKA Anna - nauczyciel i wychowawca w 3c, nauczyciel rewalidacji
 • mgr BRZEZINA Agnieszka - nauczyciel i wychowawca w 2a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr ETRYK Irena - nauczyciel i wychowawca w 3b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr GAWLAS Barbara - nauczyciel i wychowawca w 1b, nauczyciel wdż
 • mgr GAWŁOWSKA Barbara - nauczyciel i wychowawca w 2b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr KNAPIK Joanna - nauczyciel i wychowawca w 3e, nauczyciel rewalidacji
 • mgr MICHALEWICZ Dorota - nauczyciel i wychowawca w 3d, nauczyciel rewalidacji
 • mgr OGÓREK Beata - nauczyciel i wychowawca w 3a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr SIWCZYK Karolina - nauczyciel i wychowawca w 2c
 • mgr SOCHA Danuta - nauczyciel i wychowawca w 1a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr SOKOŁOWSKA-BRODOWY Beata - nauczyciel i wychowawca w 2d, nauczyciel rewalidacji, specjalista w zakresie pomocy dzieciom z autyzmem
 • mgr STANEK Ewa - nauczyciel i wychowawca edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wdż i rewalidacji

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

 • mgr BILIŃSKA Magdalena - nauczyciel języka polskiego, egzaminator gimnazjalny, wychowawca 5a
 • mgr BŁOŃSKA Zofia - nauczyciel języka polskiego, wychowawca 5c
 • mgr BRUCZYŃSKA Marta - nauczyciel języka polskiego, wychowawca IIA gimnazjum, egzaminator gimnazjalny
 • mgr GUZIAK Anna - nauczyciel języka polskiego, egzaminator gimnazjalny, wychowawca 6a
 • mgr MACHAJ Beata - nauczyciel historii, WOS-u, wdż
 • mgr VARŻAGOLIS Elżbieta - nauczyciel języków polskiego i niemieckiego, wychowawca IIIA gimnazjum
 • mgr ŻMIJA BARBARA - nauczyciel historii, WOS-u, wdż

JĘZYKI OBCE

 • mgr BUKOWSKA Anna - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr GAWLICZEK Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr GORZELA Joanna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca 4a
 • mgr PASTUSZKA Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr SZYDŁAK Ewelina - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca 4b
 • mgr TREMBACZOWSKA-BROM Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca 4c
 • mgr WALOSZCZYK Dariusz - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr WÓJCIK Iwona - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca IC gimnazjum

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

 • mgr BLICHARSKA Renata - nauczyciel geografii i przyrody, wychowawca IIB gimnazjum
 • mgr GRABIZNA-KUSZ Edyta - nauczyciel biologii, przyrody i chemii, wychowawca IB gimnazjum
 • JAKUBOWSKA Sandra - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych, wychowawca 5b
 • dr PŁOTKOWKSKI Krystian - nauczyciel fizyki, informatyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych
 • mgr RYGIELSKA Romana - nauczyciel biologii i przyrody, egzaminator gimnazjalny, wychowawca IIIB gimnazjum
 • mgr SIATKOWSKA Agnieszka - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i informatyki, egzaminator gimnazjalny, wychowawca IA gimnazjum
 • mgr TABISZ Danuta - nauczyciel chemii
 • mgr WALASZCZYK-SZKUTNIK Karolina - nauczyciel matematyki, wychowawca 6b
 • mgr WIŚNIOWSKA Alicja - nauczyciel matematyki
 • mgr ZIĘBA-ROGACZ Anna - nauczyciel fizyki

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE I TECHNICZNE

 • mgr BŁOTKO Małgorzata - nauczyciel techniki, informatyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych
 • mgr PAŁKA Maria - nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i techniki
 • mgr SZOTA Anetta - nauczyciel plastyki, informatyki, zajęć komputerowych i zajęć artystycznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr DRYJA Helena - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr GORZELA Damian - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr JAKUBIEC Jarosław - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr KUCZMIK Ewa - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr LAGIERSKA Danuta - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, przyrody
 • mgr ZACZYK Andrzej - nauczyciel wychowania fizycznego

RELIGIA

 • ks. MIKA Piotr - katecheta
 • mgr STACHOWICZ Mirosława - katechetka
 • mgr SZELEJEWSKA Danuta - katechetka
 • mgr KWIECIEŃ Joanna - katechetka

WSPÓŁORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH, LOGOPEDIA I REWALIDACJA

 • mgr BIROS Wiesława - nauczyciel rewalidacji w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • mgr BŁAŻEJEWSKA-ZIORA Joanna - nauczyciel logopeda
 • mgr CHMIELOWIEC Piotr - nauczyciel współorganizujący w 6b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr CIESIELSKA Dorota - nauczyciel współorganizujący w 1b, nauczyciel rewalidacji, współorganizujący kształcenie na języku angielskim
 • mgr GAMRAT Anetta - nauczyciel współorganizujący w IB gimnazjum, nauczyciel rewalidacji
 • mgr JASIŃSKA-SIKORA Anna - nauczyciel współorganizujący w 5b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr KONIK-LESZCZYŃSKA Anna - nauczyciel współorganizujący w IC gimnazjum, nauczyciel historii
 • mgr KONRAD Urszula - nauczyciel współorganizujący w IA gimnazjum, nauczyciel rewalidacji i geografii
 • mgr KOŚCIOŁEK Aleksandra - nauczyciel współorganizujący kształcenie na wychowaniu fizycznym
 • mgr KWITEK Agnieszka - nauczyciel logopeda
 • mgr LABUS Karolina - nauczyciel rewalidacji
 • mgr LEKSOWSKA Magdalena - nauczyciel logopeda
 • mgr ŁAGÓDKA Agnieszka - nauczyciel współorganizujący w IIB, wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji
 • mgr MARCINKOWSKA-BARAN Magdalena - nauczyciel współorganizujący w 3c
 • mgr MIŁASZEWSKA Agnieszka - nauczyciel współorganizujący w 2c, nauczyciel języka angielskiego
 • mgr NOWAK Zofia - nauczyciel współorganizujący w IIA gimnazjum, nauczyciel rewalidacji i przyrody
 • mgr ORACZ Agata - nauczyciel rewalidacji
 • mgr PALACZ Joanna - nauczyciel logopeda
 • mgr PRANDZIOCH Aleksandra - nauczyciel współorganizujący w 1a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr RADZIEJOWSKA Ilona - nauczyciel rewalidacji i rehabilitacji ruchowej
 • mgr SORDYL Katarzyna - nauczyciel współorganizujący w IIIB gimnazjum, nauczyciel rewalidacji
 • mgr WARWAS Agata - nauczyciel współorganizujący w 1b, wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji
 • mgr inż. WĘGRZYN Irena - nauczyciel współorganizujący w IIIA gimnazjum, nauczyciel rewalidacji i matematyki, egzaminator gimnazjalny
 • mgr WYSOCKA Grażyna - nauczyciel współorganizujący w 2c, nauczyciel rewalidacji
 • mgr ŻAK Milena - nauczyciel współorganizujący w 4b, nauczyciel rewalidacji.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • mgr NEFFE Aneta - psycholog szkolny
 • mgr PODEMSKA-PNIOK Ewa - pedagog szkolny, doradca metodyczny, doradca zawodowy
 • mgr PASTWA Bożena - pedagog szkolny

ŚWIETLICA I BIBLIOTEKA

 • mgr BĄK Maciej - wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr BURKOWICZ Beata - wychowawca świetlicy
 • mgr DARUL Ewelina - kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy
 • mgr KACPERSKA Monika - wychowawca świetlicy
 • mgr KACZOCH Emilia - wychowawca świetlicy
 • mgr ROBASZKIEWICZ Aleksandra - wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji
 • WANDAS Krystyna - wychowawca świetlicy
 • mgr KUBIS-SZLACHTA Aleksandra - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel rewalidacji.

Hymn i sztandary

HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 IM. ROBERTA OSZKA

Słowa: Zofia Błońska; muzyka: Maria Pałka

KAPITANIE, NASZ KAPITANIE

Kapitanie, nasz Kapitanie, naucz nas, naucz nas,

Jak dobrym być Polakiem, kochać rodzinny Śląsk.

Jest na Tysiącleciu szkoła - to my w niej uczymy się.

Ma wspaniałego patrona - kapitan Oszek nim jest.

Kapitanie, nasz Kapitanie, naucz nas, naucz nas,

Jak dobrym być Polakiem, kochać rodzinny Śląsk.

Śnił o morzach i oceanach, wilkiem morskim zostać chciał.

Ruszył w świat, by cel osiągnąć, bryzy morskiej poznać smak.

Kapitanie, nasz kapitanie, naucz nas, naucz nas,

Jak spełniać swoje marzenia, poznawać wielki świat.

SZTANDAR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58
IM. MARII DĄBROWSKIEJ
POCZET SZTANDAROWY
SZTANDAR GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 36
IM. ROBERTA OSZKA
POCZET SZTANDAROWY

Patroni Szkoły

MARIA Z SZUMSKICH DĄBROWSKA

Ludzie są dobrzy i po nich pozostaje piękno całego świata

 • Maria Dąbrowska (1889-1965) - powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, tłumaczka literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej. Jedna z ważniejszych polskich powieściopisarek XX wieku.
 • Urodziła się 6.10.1889 r. w majątku Russów pod Kaliszem. Dzieciństwo spędzone w ubogim dworku wspominać będzie jako okres niezmąconej pogody i szczęścia.
 • Była uzdolniona plastycznie. Pozostawiła malowane przez siebie akwarele: pejzaże i martwe natury.
 • W 1901r. rozpoczęła naukę w prywatnej szkole w Kaliszu, potem uczęszczała do gimnazjum rządowego. Wydarzenia polityczne lat 1904-1905 przerwały jej naukę. Wznowiła ją w Warszawie, potem w Lozannie i Brukseli - obok studiów przyrodniczych zajęła się naukami społecznymi i filozofią.
 • W 1911 r. wyszła za mąż za Mariana Dąbrowskiego, studenta, emigranta politycznego.
 • W latach 1911-1913 często odwiedzała kraj, nawiązując kontakty z czasopismami spółdzielczymi. Jako stypendystka Towarzystwa Kooperatystów w 1913r. wyjechała do Anglii.
 • Początkowo poświęcała się publicystyce, od której przeszła do literatury pięknej, dając w niej studia psychologiczne o ludziach, wysnute z własnej obserwacji. Za swój debiut literacki uważała opowiadanie "Janek", które napisała po powrocie do kraju w 1914r.
 • W latach I wojny światowej przebywała kolejno: w Sabinowie pod Częstochową, Piotrkowie, Lublinie, Warszawie, gdzie w roku 1918 podjęła pracę w Ministerstwie Rolnictwa jako referent w Wydziale Reform Agrarnych.
 • Do wybuchu II wojny światowej pracowała twórczo. Dużo publikowała, wydała znaną powieść (tetralogię powieściową) "Noce i dnie". Działa także społecznie w Centralnym Związku Spółdzielczym.
 • W 1933 r. otrzymała Państwową Nagrodę Literacką, a dwa lata później - Złoty Wawrzyn (najwyższe odznaczenie Polskiej Akademii Literatury).
 • W latach 1939-1945 przebywała kolejno: we Lwowie, w obozie pruszkowskim, Podkowie Leśnej i Dąbrowie Zduńskiej. W roku 1945 wróciła do Warszawy, gdzie rok później otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i kilka innych odznaczeń.
 • Brała czynny udział w życiu społecznym: pracowała w Zarządach Głównym, Warszawskim Związku Literatów Polskich i w PEN-Clubie. W roku 1956 r. Senat mianował ją doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Przyjaźniła się m.in. z: Kazimierą Iłłakowiczówną, Zofią Nałkowską, Melchiorem Wańkowiczem, Antonim Słonimskim, Jerzym Andrzejewskim, Mieczysławem Jastrunem.
 • Zmarła 19.05.1965 roku w Warszawie.

WYBRANE UTWORY

 1. Gałąź czereśni i inne nowele. Warszawa 1922
 2. Uśmiech dzieciństwa. Warszawa 1923
 3. Ludzie stamtąd. Warszawa 1926
 4. Marcin Kozera. Warszawa 1927
 5. Noce i dnie. Warszawa 1932-1934
 6. Gwiazda zaranna. Warszawa 1955
 7. Szkice o Conradzie. Warszawa 1959
 8. Pisma rozproszone. Kraków 19641956
 9. Dzienniki - z lat 1914-1965, wydawane od 1988r.

ROBERT OSZEK

 • Robert Oszek (1895-1938) - kapitan marynarki, oficer Polskiej Marynarki Wojennej, dowódca w III powstaniu śląskim.
 • Urodził się 30.05.1895 roku w Zaborzu (obecnie dzielnica Zabrza). Pochodził z rodziny górniczej. Rodzice chcieli, by został w przyszłości księdzem. Jednak sam Robert miał zupełnie inne marzenia.
 • Uciekł z domu w wieku 15 lat, by zostać marynarzem. Ponieważ był za młody, nie przyjęto go w Hamburgu na żaden statek. Wówczas przedostał się potajemnie na wielorybniczy szkuner "Olaf II". Jego pobyt odkryto na pełnym morzu i w ten sposób został wcielony do załogi.
 • 1 października wstąpił do niemieckiej marynarki wojennej (wówczas Polska znajdowała się pod zaborami).
 • W 1913 roku jego okręt "Bremen" skierowano do Meksyku w celu pomocy w tłumieniu strajku robotników. Za samowolne wypuszczenie kilku Polaków aresztowanych przez marynarski patrol robotników Oszek został oskarżony o bunt i postawiony przed sądem wojennym marynarki niemieckiej, ale ze względu na jego postawę i nienaganną służbę ukarano go wyjątkowo łagodnie: odebraniem stopnia podoficerskiego i aresztem.
 • W czasie I wojny światowej walczył w niemieckiej marynarce wojennej. Po jej zakończeniu wrócił do Polski.
 • W lutym 1921 roku zgłosił się w Dowództwie Obrony Plebiscytu w Sosnowcu. W przededniu wybuchu III powstania śląskiego sformował z 67 zaufanych marynarzy Samodzielny Oddział Szturmowy.
 • Już po wybuchu powstania w Hucie Baildon w ciągu kilkudziesięciu godzin opancerzył i uzbroił w 5 karabinów maszynowych dwa samochody ciężarowe. Oszek skonstruował także tragacze - opancerzone taczki z zamontowanym karabinem maszynowym.
 • Legenda Oszka zrodziła się po 20 maja 1921 r., kiedy Szturmowy Oddział Marynarzy został skierowany do Leśnicy jako odwód dowództwa 1. pułku powstańczego pod dowództwem Walentego Fojkisa. Odtąd brał udział w najcięższych walkach pod Górą Św. Anny - z oddziału przeżyło tylko 27 marynarzy. Jedna z pancerek, nazwana "Korfanty", była pojazdem "flagowym" samego Oszka. Pomalowana w trupie czaszki siała wśród wroga zrozumiały postrach.
 • 23 maja w czasie brawurowego ataku Oddziału Szturmowego na Lichynię Oszek, kierujący chorągiewkami z wieżyczki pancerki podległym oddziałem, został trafiony. Kula straciła jednak impet, rozbijając lornetkę na piersiach Kapitana i zraniła go tylko, a odłamki lornetki skaleczyły mu twarz. Mimo to krwawiący, owinięty ręcznikiem, nadal kierował atakiem na Lichynię. Opatrzono go dopiero w nocy. Ponownie atakował Lichynię 3 czerwca, posuwając się na czele nacierających oddziałów i skupiając na sobie cały ogień nieprzyjaciela. W wyniku tego brawurowego ataku Lichynia została ponownie zajęta przez wojska powstańcze.
 • Zanim wojska polskie wkroczyły na swoją część Górnego Śląska, należało chronić osoby, polskie placówki i instytucje w miejscowościach mających przypaść Polsce przed niemieckimi sabotażystami. W sierpniu 1921 r. powołano Organizację "P" - konspiracyjną organizację polską, założoną z inicjatywy Roberta Oszka i przez niego kierowaną. Ryzykował życiem w starciach z niemieckimi bojówkami.
 • Odznaczony został m.in. Orderem Virtuti Militari V, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazdą Górnośląską, czterokrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
 • Aktywnie działał w Związku Powstańców Śląskich.
 • Zmarł w Katowicach 13.04.1938 r. Został pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu garnizonowym przy ul. Zgrzebnioka.

Ku pamięci

Kronika szkolna

W naszej szkole na bieżąco redagowana jest kronika (album) zawierająca najważniejsze i najciekawsze wydarzenia szkolne, pamiątkowe wpisy gości, uroczystości lokalne i osiągnięcia uczniów.

Opiekę nad nią sprawują p. Grażyna Kulejewska i p. Zofia Błońska.

Gazetka szkolna

W szkole ukazuje gazetka "Myśl-nick". Opiekunami zespołu redakcyjnego są: mgr Joanna Gorzela i mgr Elżbieta Varżagolis. Można w niej przeczytać: o ciekawych wydarzeniach, wywiady, twórczość uczniowską, humor, ciekawe zadania i wiele innych tematów.

Kronika SKO

Działalność SKO jest dokumentowana nie tylko na blogu, ale i w kronice, za którą otrzymaliśmy wyróżnienie. Opiekuje się nią i ją tworzy Pani mgr Grażyna Kulejewska.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony