sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

Baza szkoły

W Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej dzieci uczą się w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziałach specjalnych. Klasy integracyjne liczą do 20 uczniów, w tym do 5 posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkową opiekę pań - pomocy nauczycieli - które dbają też o obsługę uczniów. Dzieci i młodzież swobodnie przemieszczają się dzięki windzie, podjazdowi.

Szkoła prowadzi Dziennik Elektroniczny LIBRUS, do którego zapewnia bezpłatny dostęp wszystkim rodzicom. Dziennik Elektroniczny to:

 • bezpośredni dostęp do ocen bieżących uzyskiwanych przez ucznia i możliwość monitorowania jego postępów dydaktycznych,
 • stały dostęp do frekwencji dziecka oraz możliwość kontrolowania nieobecności i spóźnień,
 • kontakt rodzica z nauczycielem za pośrednictwem wewnętrznej poczty Dziennika Elektronicznego,
 • terminarz zadań, sprawdzianów i prac pisemnych zadawanych przez nauczycieli.

Kadrę dydaktyczną szkoły tworzy ponad 80 wysoko wyspecjalizowanych nauczycieli i pedagogów, wśród których są specjaliści w zakresie kształcenia specjalnego:

 • oligofrenopedagodzy
 • tyflopedagodzy
 • surdopedagodzy
 • logopedzi
 • rehabilitanci narządów ruchu
 • terapeuci
 • socjoterapeuci
 • specjaliści w zakresie pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • specjalista w zakresie autyzmu

ponadto dwóch pedagogów oraz psycholog.

Bazę szkoły stanowi:

 • 26 sal lekcyjnych, w tym pracownie (fizyczno-chemiczna, 2 mobilne komputerowe, muzyczna, historyczna, geograficzna, przyrodnicza, matematyczne, profesjonalna multimedialna pracowania językowa) oraz pomieszczenia do nauki indywidualnej i w małych grupach;
 • zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, aula, basen, boisko;
 • zaplecze rewalidacyjne: sala poznawania świata, sala terapii biofeedback, sala rehabilitacji ruchowej, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet logopedy;
 • biblioteka z ICIM;
 • świetlica;
 • gabinet pielęgniarki;
 • stołówka;
 • plac zabaw wybudowany w ramach Rządowego Programu "Wesoła Szkoła";
 • zagospodarowany teren rekreacyjny.

Szkoła posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych, w tym uzyskanych ze środków Unii Europejskiej i w ramach Cyfrowej Szkoły:

 • 7 stacjonarnych tablic multimedialnych,
 • 8 mobilnych tablic multimedialnych,
 • 1 monitor interaktywny
 • każda sala wyposażona jest w projektor,
 • profesjonalna multimedialna pracownia językowa ze stanowiskami uczniowskimi wyposażonymi w słuchawki i laptopy
 • laptopy do pracy dydaktycznej wykorzystywane przez nauczycieli,
 • 40 laptopów w mobilnych pracowniach komputerowych oraz multimedialnej pracowni językowej,
 • wizualizer,
 • sprzęt fotograficzny,
 • sprzęt nagłaśniający w trzech salach lekcyjnych,
 • dostęp do sieci Wi-Fi w całej szkole.

Grono pedagogiczne

2017/2018

 • Dyrektor: mgr Dorota REMBIASZ-GABORSKA - nauczyciel rewalidacji, edukacji wczesnoszkolnej ze szkolną logopedią
 • Wicedyrektor: mgr Agnieszka BACZYŃSKA - nauczyciel matematyki
 • Wicedyrektor: mgr Dariusz GARNCARCZYK - nauczyciel historii i WOS-u

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • mgr BRZEZINA Agnieszka - nauczyciel i wychowawca w 3a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr ETRYK Irena - nauczyciel i wychowawca, nauczyciel rewalidacji
 • mgr GAWLAS Barbara - nauczyciel i wychowawca w 2b, nauczyciel wdż
 • mgr GAWŁOWSKA Barbara - nauczyciel i wychowawca w 3b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr MICHALEWICZ Dorota - nauczyciel i wychowawca w 1c, nauczyciel rewalidacji
 • mgr OGÓREK Beata - nauczyciel i wychowawca w 1b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr SIWCZYK Karolina - nauczyciel i wychowawca w 3c, nauczyciel zajęć komputerowych
 • mgr SOCHA Danuta - nauczyciel i wychowawca w 2a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr SOKOŁOWSKA-BRODOWY Beata - nauczyciel i wychowawca w 3d, nauczyciel rewalidacji, specjalista w zakresie pomocy dzieciom z autyzmem
 • mgr STANEK Ewa - nauczyciel i wychowawca w 1a, nauczyciel wdż i rewalidacji

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

 • mgr BILIŃSKA Magdalena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca 6a, egzaminator gimnazjalny
 • mgr BŁOŃSKA Zofia - nauczyciel języka polskiego, wychowawca 6c
 • mgr BRUCZYŃSKA Marta - nauczyciel języka polskiego, wychowawca IIIA gimnazjum, egzaminator gimnazjalny
 • mgr GUZIAK Anna - nauczyciel języka polskiego, egzaminator gimnazjalny, wychowawca 7a
 • mgr MACHAJ Beata - nauczyciel historii, WOS-u, wdż
 • mgr VARŻAGOLIS Elżbieta - nauczyciel języków polskiego i niemieckiego, wychowawca 4a
 • mgr ŻMIJA BARBARA - nauczyciel historii, WOS-u, wdż, wychowawca 4c

JĘZYKI OBCE

 • mgr GAWLICZEK Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr GORZELA Joanna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca 5a
 • mgr MIŁASZEWSKA Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie na lekcjach języka angielskiego
 • mgr PASTUSZKA Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr SZYDŁAK Ewelina - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca 5b
 • mgr TREMBACZOWSKA-BROM Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca 5c
 • mgr WALOSZCZYK Dariusz - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr WÓJCIK Iwona - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca IIC gimnazjum

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

 • mgr BLICHARSKA Renata - nauczyciel geografii i przyrody, wychowawca IIIB gimnazjum
 • mgr CIEŚLA Milena - nauczyciel matematyki
 • mgr GRABIZNA-KUSZ Edyta - nauczyciel biologii, przyrody i chemii, wychowawca IIB gimnazjum
 • mgr JAKUBOWSKA Sandra - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych, wychowawca 6b
 • dr PŁOTKOWKSKI Krystian - nauczyciel fizyki, informatyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych
 • mgr RYGIELSKA Romana - nauczyciel biologii i przyrody, egzaminator gimnazjalny, wychowawca 4e
 • mgr SIATKOWSKA Agnieszka - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych, egzaminator gimnazjalny
 • mgr TABISZ Danuta - nauczyciel chemii
 • mgr WALASZCZYK-SZKUTNIK Karolina - nauczyciel matematyki
 • mgr inż. WĘGRZYN Irena - nauczyciel matematyki i rewalidacji, wychowawca 4d
 • mgr WIŚNIOWSKA Alicja - nauczyciel matematyki, wychowawca 7b

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE I TECHNICZNE

 • mgr BĄK Maciej - nauczyciel edukacji dla bepieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • mgr BŁOTKO Małgorzata - nauczyciel techniki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr PAŁKA Maria - nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i techniki
 • mgr SZOTA Anetta - nauczyciel plastyki, informatyki, zajęć komputerowych i zajęć artystycznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr DRYJA Helena - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr GORZELA Damian - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr KUCZMIK Ewa - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca 4b
 • mgr LAGIERSKA Danuta - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć artystycznych
 • mgr ZACZYK Andrzej - nauczyciel wychowania fizycznego

RELIGIA i ETYKA

 • ks. MAJKA Dawid - katecheta
 • mgr BERGEL Łukasz - katecheta
 • mgr KWIECIEŃ Joanna - katechetka
 • mgr ORACZ Agata - nauczyciel etyki, nauczyciel rewalidacji
 • mgr STACHOWICZ Mirosława - katechetka

WSPÓŁORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH, LOGOPEDIA I REWALIDACJA

 • mgr BRODACKA Anna - nauczyciel współorganizujący w 1b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr CHMIELOWIEC Piotr - nauczyciel współorganizujący w 7b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr CIESIELSKA Dorota - nauczyciel współorganizujący w 3b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr GAMRAT Anetta - nauczyciel współorganizujący w IIB gimnazjum, nauczyciel rewalidacji
 • mgr JASIŃSKA-SIKORA Anna - nauczyciel współorganizujący w 6b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr KNAPIK Joanna - nauczyciel współorganizujący w 5b, nauczyciel rewalidacji
 • mgr KONIK-LESZCZYŃSKA Anna - nauczyciel współorganizujący w IIC gimnazjum, nauczyciel historii
 • mgr KONRAD Urszula - nauczyciel współorganizujący w IIA gimnazjum, wychowawca IIA gimnazjum, nauczyciel rewalidacji
 • mgr ŁAGÓDKA Agnieszka - nauczyciel współorganizujący w IIIB, nauczyciel rewalidacji
 • mgr NOWAK Zofia - nauczyciel współorganizujący w IIIA gimnazjum, nauczyciel rewalidacji i przyrody
 • mgr PRANDZIOCH Aleksandra - nauczyciel współorganizujący w 2a, nauczyciel rewalidacji
 • mgr SORDYL Katarzyna - nauczyciel współorganizujący w 4c, nauczyciel rewalidacji
 • mgr WYSOCKA Grażyna - nauczyciel współorganizujący w 3c, nauczyciel rewalidacji
 • mgr BŁAŻEJEWSKA-ZIORA Joanna - nauczyciel logopeda
 • mgr KWITEK Agnieszka - nauczyciel logopeda
 • mgr LEKSOWSKA Magdalena - nauczyciel logopeda
 • mgr BIROS Wiesława - nauczyciel rewalidacji w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • mgr RADZIEJOWSKA Ilona - nauczyciel rewalidacji w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • mgr KACPERSKA Monika - nauczyciel współorganizujący kształcenie na wychowaniu fizycznym
 • mgr LABUS Karolina - nauczyciel rewalidacji
 • mgr BREWCZYŃSKA Justyna - nauczyciel rewalidacji

ŚWIETLICA I BIBLIOTEKA

 • mgr BURKOWICZ Beata - wychowawca świetlicy
 • mgr DARUL Ewelina - wychowawca świetlicy, kierownik świetlicy
 • mgr KACZOCH Emilia - wychowawca świetlicy
 • mgr KOŚCIOŁEK Aleksandra - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr KUBIS-SZLACHTA Aleksandra - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel rewalidacji
 • mgr MARCINKOWSKA-BARAN Magdalena - wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji
 • mgr ROBASZKIEWICZ Aleksandra - wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel wos-u
 • WANDAS Krystyna - wychowawca świetlicy
 • mgr WARWAS Agata - wychowawca świetlicy
 • mgr ŻAK Milena -  wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • mgr NEFFE Aneta - psycholog szkolny
 • mgr PODEMSKA-PNIOK Ewa - pedagog szkolny, doradca metodyczny, doradca zawodowy
 • mgr PASTWA Bożena - pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Sztandar

 

SZTANDAR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. MARII DĄBROWSKIEJ
POCZET SZTANDAROWY
 
   
POCZET SZTANDAROWY GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 36
IM. ROBERTA OSZKA

Patron Szkoły

MARIA Z SZUMSKICH DĄBROWSKA

Ludzie są dobrzy i po nich pozostaje piękno całego świata

 • Maria Dąbrowska (1889-1965) - powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, tłumaczka literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej. Jedna z ważniejszych polskich powieściopisarek XX wieku.
 • Urodziła się 6.10.1889 r. w majątku Russów pod Kaliszem. Dzieciństwo spędzone w ubogim dworku wspominać będzie jako okres niezmąconej pogody i szczęścia.
 • Była uzdolniona plastycznie. Pozostawiła malowane przez siebie akwarele: pejzaże i martwe natury.
 • W 1901r. rozpoczęła naukę w prywatnej szkole w Kaliszu, potem uczęszczała do gimnazjum rządowego. Wydarzenia polityczne lat 1904-1905 przerwały jej naukę. Wznowiła ją w Warszawie, potem w Lozannie i Brukseli - obok studiów przyrodniczych zajęła się naukami społecznymi i filozofią.
 • W 1911 r. wyszła za mąż za Mariana Dąbrowskiego, studenta, emigranta politycznego.
 • W latach 1911-1913 często odwiedzała kraj, nawiązując kontakty z czasopismami spółdzielczymi. Jako stypendystka Towarzystwa Kooperatystów w 1913r. wyjechała do Anglii.
 • Początkowo poświęcała się publicystyce, od której przeszła do literatury pięknej, dając w niej studia psychologiczne o ludziach, wysnute z własnej obserwacji. Za swój debiut literacki uważała opowiadanie "Janek", które napisała po powrocie do kraju w 1914r.
 • W latach I wojny światowej przebywała kolejno: w Sabinowie pod Częstochową, Piotrkowie, Lublinie, Warszawie, gdzie w roku 1918 podjęła pracę w Ministerstwie Rolnictwa jako referent w Wydziale Reform Agrarnych.
 • Do wybuchu II wojny światowej pracowała twórczo. Dużo publikowała, wydała znaną powieść (tetralogię powieściową) "Noce i dnie". Działa także społecznie w Centralnym Związku Spółdzielczym.
 • W 1933 r. otrzymała Państwową Nagrodę Literacką, a dwa lata później - Złoty Wawrzyn (najwyższe odznaczenie Polskiej Akademii Literatury).
 • W latach 1939-1945 przebywała kolejno: we Lwowie, w obozie pruszkowskim, Podkowie Leśnej i Dąbrowie Zduńskiej. W roku 1945 wróciła do Warszawy, gdzie rok później otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i kilka innych odznaczeń.
 • Brała czynny udział w życiu społecznym: pracowała w Zarządach Głównym, Warszawskim Związku Literatów Polskich i w PEN-Clubie. W roku 1956 r. Senat mianował ją doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Przyjaźniła się m.in. z: Kazimierą Iłłakowiczówną, Zofią Nałkowską, Melchiorem Wańkowiczem, Antonim Słonimskim, Jerzym Andrzejewskim, Mieczysławem Jastrunem.
 • Zmarła 19.05.1965 roku w Warszawie.

WYBRANE UTWORY

 1. Gałąź czereśni i inne nowele.
 2. Uśmiech dzieciństwa.
 3. Ludzie stamtąd.
 4. Marcin Kozera.
 5. Noce i dnie.
 6. Gwiazda zaranna.
 7. Szkice o Conradzie.
 8. Pisma rozproszone.
 9. Dzienniki z lat 1914-1965.

Ku pamięci

Kronika szkolna

W naszej szkole na bieżąco redagowana jest kronika (album) zawierająca najważniejsze i najciekawsze wydarzenia szkolne, pamiątkowe wpisy gości, uroczystości lokalne i osiągnięcia uczniów.

Opiekę nad nią sprawują p. Grażyna Wysocka i p. Zofia Błońska.

Gazetka szkolna

W szkole ukazuje gazetka "Myśl-nick". Opiekunami zespołu redakcyjnego są: mgr Joanna Gorzela i mgr Elżbieta Varżagolis. Można w niej przeczytać: o ciekawych wydarzeniach, wywiady, twórczość uczniowską, humor, interesujące zadania i konkursy oraz wiele innych tematów.

Kronika SKO

Działalność SKO jest dokumentowana nie tylko na blogu, ale i w kronice, za którą otrzymaliśmy wyróżnienie. Opiekuje się nią i ją tworzy Pani mgr Grażyna Wysocka.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony