Herb Polski POL Katowice COA
  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  • III Bieg Rodzinny

  • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

  • Wizyta gości z Erasmus+

  • Nauczyciele na scenie

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

Podręczniki

Lista podręczników
na rok szkolny 2016/2017

Link do podręczników

 

Wstępna propozycja podręczników na rok szkolny 2015/2016

Link do podręczników

 

PODRĘCZNIKI 2014/2015

 Klasy 1 SP
 Klasy 2 SP
 Klasy 3 SP
 Klasy 4 SP
 Klasy 5 SP
 Klasy 6 SP
 Klasy I Gimnazjum
 Klasy II Gimnazjum
 Klasy III Gimnazjum

 

Zaktualizowano: 07.06.2013

PODRĘCZNIKI 2013/2014 

  KLASY 1 - 3 SP
KLASY 4 - 6 SP
KLASY I - III GIMNAZJUM

Kalendarz roku szkolnego

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zebranie organizacyjne dla rodziców

19 września 2017 r.
klasy 1– 4 godz. 17:00
klasy 5–III godz. 18:00

3.

Konsultacje

17 października 2017 r.
godz. 17:00 – 18:00

4.

Zebranie śródroczne

21 listopada 2017 r.
klasy 1– 4 godz. 17:00
klasy 5–III godz. 18: 00

5.

Konsultacje

12 grudnia 2017 r.
godz. 17:00 – 18:00

6.

Impreza środowiskowa – JASEŁKA

19 grudnia 2017 r.

7.

Informacja o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nieklasyfikowaniu

19 – 22 grudnia 2017r. i 2 – 4 stycznia 2018r. - klasy 1–3 SP
2 – 8 stycznia 2018r. kl. 4–III

8.

Próbny egzamin gimnazjalny

listopad / grudzień 2017 r. (według ofert wydawnictw)

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

10.

Zebrania klasyfikacyjne w zespołach

19 stycznia 2018 r. SP 1–3
22 stycznia 2018 r. SP 4–7
23 stycznia 2018 r. GI

11.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2018 r.

12.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

13.

Wywiadówka

13 lutego 2018 r.
klasy 1 – 4 godz. 17:00
klasy 5 – III godz. 18:00

14.

Zebranie podsumowujące

15 lutego 2018 r.

15.

Rekolekcje

 

16.

Konsultacje

13 marca 2018 r.
Szkoła Podstawowa 18.00 – 19.00
oraz Dzień Otwarty Szkoły (16.00–18.00).

20 marca 2018r.
Gimnazjum 16.30 – 17.30
oraz IV Dzień Kariery (16.00 – 18.30)

17.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

18.

Termin podania przewidywanej oceny zachowania.

17 – 24 kwietnia 2018 r.

19.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno–przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2018 r. (środa)
część humanistyczna:
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
część matematyczno–przyrodnicza
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
20 kwietnia 2018 r. (piątek)
język obcy nowożytny
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

15 czerwca 2018 r.

20.

Zebranie śródroczne

24 kwietnia 2018 r.
klasy 1 – 4 godz. 17:00
klasy 5 – III godz. 18:00

21.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas II gimnazjum

 

22.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla szkoły podstawowej

 

23.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

24.

Informacja o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nieklasyfikowaniu

18 – 25 maja 2018 r. klasy 1–3 SP
21 – 28 maja 2018 r. klasy 4–III

25.

Konsultacje

22 maja 2018 r.
godz. 17:00 – 18:00

26.

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

do 24 – 30 maja 2018 r.

27.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
 – część humanistyczna
5 czerwca 2018 r. (wtorek)
– część matematyczno– przyrodnicza
6 czerwca 2018 r. (środa)
 – część z języka obcego nowożytnego
Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

28.

Zebrania klasyfikacyjne w zespołach

8 czerwca 2018 r. 1– 3 SP
11 czerwca 2018 r. 4 –7 SP
12 czerwca 2018r. II – III GI

29.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2018 r.

30.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

31.

Zebranie podsumowujące

22 czerwca 2018 r.

32.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Harmonogram konkursów

SP I

Temat konkursu Organizatorzy Adresaci Termin realizacji
       

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Uroczystość /
impreza szkolna
Termin Adresaci /
uczestnicy
Koordynator i nauczyciele
odpowiedzialni
Uczniowie zaangażowani
w przygotowanie
Uwagi
           

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony