Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak” ZSI1 Katowice Herb Polski POL Katowice COA
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka

 • Patroni Szkoły: Maria Dąbrowska i Robert Oszek

Podręczniki

Lista podręczników
na rok szkolny 2016/2017

Link do podręczników

 

Wstępna propozycja podręczników na rok szkolny 2015/2016

Link do podręczników

 

PODRĘCZNIKI 2014/2015

 Klasy 1 SP
 Klasy 2 SP
 Klasy 3 SP
 Klasy 4 SP
 Klasy 5 SP
 Klasy 6 SP
 Klasy I Gimnazjum
 Klasy II Gimnazjum
 Klasy III Gimnazjum

 

Zaktualizowano: 07.06.2013

PODRĘCZNIKI 2013/2014 

  KLASY 1 - 3 SP
KLASY 4 - 6 SP
KLASY I - III GIMNAZJUM

Kalendarz roku szkolnego

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016
2 Zebranie organizacyjne dla rodziców

20 września 2016
SP 17.00; GI 18.00

3 Konsultacje

18 października 2016
SP i GI 17.00 - 18.00

4 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 31 października 2016
Zebranie śródroczne

15 listopada 2016

Konsultacje

6 grudnia 2016
godz. 17.00 - 18.00

Impreza środowiskowa JASEŁKA 15 grudnia
Informacja o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nieklasyfikowaniu 19 – 22 grudnia 2016
Próbny egzamin gimnazjalny listopad / grudzień 2016
(według terminu wydawnictw)
10 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016
11  Zebrania klasyfikacyjne w zespołach

9 stycznia 2017 SP
10 stycznia 2017 GI

12  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 12 stycznia 2017
13  Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017
14  Zebranie podsumowujące 2 lutego 2017
15  Wywiadówka

7 lutego 2017
SP 17.00; GI 18. 00

16  Rekolekcje 03., 04. kwietnia 2017
godz. 9.00 kl. 1, 2, 3 SP
godz. 10.30 kl. 4, 5, 6 SP
godz. 12.00 GIM
05 kwietnia godz. 11.00 msza
17  Konsultacje

7 marca SP: 18.00 – 19.00
oraz Dzień Otwarty Szkoły.
14 marca: GI 16.30 – 17.30
oraz III Dzień Kariery 16.00 – 18.30

18  Zebranie śródroczne

4 kwietnia 2017
SP 17.00; GI 18.00

19  Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017
20  Termin podania przewidywanej oceny zachowania 19 – 28 kwietnia 2017
21 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

19 kwietnia 2017
- część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; godz. 9.00
- z zakresu języka polskiego; godz. 11.00

20 kwietnia 2017
- część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych; godz. 9.00
- z zakresu matematyki; godz. 11.00

21 kwietnia 2017
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym; godz. 9.00
- na poziomie rozszerzonym; godz. 11.00
Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

22  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I i II gimnazjum 19, 20, 21 kwietnia 2017
23  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla szkoły podstawowej 21 kwietnia 2017
24  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 maja 2017
25  Informacja o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nieklasyfikowaniu 22 – 26 maja 2017
26  Konsultacje

16 maja 2017
godz. 17.00 - 18.00

27 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

 

1 czerwca 2017
- część humanistyczna

 2 czerwca 2017
- część matematyczno-przyrodnicza

5 czerwca 2017
- część z języka obcego nowożytnego

Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

28  Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

do 1 czerwca 2017

29  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 16 czerwca
30  Zebrania klasyfikacyjne w zespołach

12 czerwca 2017 SP
13 czerwca 2017 GI

31  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 16 czerwca 2017
32  Zakończenie rocznych zajęć 23 czerwca 2017
33 Zebranie podsumowujące 23 czerwca 2017
34  Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017

Harmonogram konkursów

Konkursy szkolne i pozaszkolne

SP I

Temat konkursu Organizatorzy Adresaci Termin realizacji
Konkurs recytatorski „Proza H. Sienkiewicza” Z. Błońska, Z. Nowak Klasy
4-6 SP
Październik 2016
Konkurs literacki J. Kwiecień, A. Guziak Klasy
4-6
Wrzesień – listopad 2016
Konkurs plastyczny „Ilustracja do ulubionego wiersza” B. Gawłowska, A. Jasińska –Sikora, K. Siwczyk Klasy
1-3 SP
Październik / grudzień 2016
Konkurs na najładniejszy różaniec J. Kwiecień Klasy
1-6 SP
Październik 2016
Konkurs kanapkowy Z. Nowak, H. Dryja, A. Siatkowska, A. Wiśniowska Klasy
1-3 SP
Październik 2016
Konkurs na najpiękniejszą szopkę J. Kwiecień, ks. P Mika Klasy
1-6 SP
Listopad / grudzień 2016
Konkurs „Spotkania z braćmi Grimm”,
Teleturniej 1 z 10
A. Kubis-Szlachta, E. Folwarczny A. Robaszkiewicz, B. Gawłowska Klasy
2 SP
Listopad 2016/ marzec 2017
Konkurs gramatyczny z języka angielskiego „Grammar is easy!” K. Pastuszka, K. Trembaczowska-Brom Klasy
4-6 SP
Listopad 2016
Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza bombka świąteczna” A. Łagódka Klasy
1-6 SP
Grudzień 2016
Konkurs plastyczny na wykonanie planszy „Najciekawsze budowle krajów UE”

Opiekunowie SKE:

R. Blicharska, K. Trembaczowska – Brom,
I. Wójcik, D. Waloszczyk

Klasy
1-3 SP

Klasy
4-6 SP

Grudzień 2016
Konkurs „Łamańce językowe” Z. Błońska, E. Varżagolis, A. Gamrat Klasy 4-6 SP Grudzień 2016
Konkurs kolęd i pastorałek B. Ogórek, B. Gawlas Klasy 1-3 SP Grudzień 2016
Konkurs kolęd i pastorałek M. Pałka Klasy 4 SP Styczeń 2017

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Uroczystość szkolna / impreza Termin Adresaci / uczestnicy Koordynator i nauczyciele — odpowiedzialni za przygotowania i przebieg wydarzenia Uczniowie zaangażowani w przygotowanie Uwagi
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
 • akademia dla SP
 • akademia dla GI
01.09.2016

Klasy 1-6 SP

Klasy I-III GI

S. Jakubowska, A. Jasińska-Sikora, M. Pałka

R. Blicharska, A. Łagódka, M. Pałka

Klasa 5b

Klasa IIB GIM

Inauguracja Akademii Przyszłości wg terminarza Członkowie AP

E. Darul

 
Spotkania z przedszkolakami wg harmonogramu ościenne przedszkola

I. Etryk, B. Ogórek, A. Brodacka, J. Knapik, D. Michalewicz, M. Marcinkowska- Baran

Klasy 3 SP
Spotkania z braćmi Grimm wrzesień 2016– styczeń 2017 Klasy 3 SP

Folwarczny, B. Gawłowska, A. Kubis-Szlachta, A. Robaszkiewicz

 
Sprzątanie świata wrzesień 2016 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

R. Blicharska, wychowawcy klas

Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GIM
wymagana zgoda na udział
Pasowanie na Ucznia

wrzesień / październik 2016

Klasy 1 SP

D.Socha, A. Prandzioch, B. Gawlas

  po południu
Pasowanie na Gimnazjalistę (Otrzęsiny) wrzesień / październik 2016 Klasy I GI

M. Bruczyńska, Z. Nowak, R. Blicharska, A. Łagódka, D. Tabisz

Klasy IIA, IIB GIM aula, na zzw
Uroczystość Pasowania na Świetlika Październik 2016 Klasy 1 SP w świetlicy

Wychowawcy świetlicy

 
Pasowanie na Czytelnika październik / listopad 2016 Klasy 1 SP

A. Kubis-Szlachta

aktyw biblioteczny
Święto Edukacji Narodowej – apel, koncert życzeń, przygotowanie lekcji  13.10.2016 Nauczyciele i pracownicy ZSI

D. Lagierska, E. Kuczmik. D. Socha, E. Stanek, J. Jakubiec, G. Błotko, A. Robaszkiewicz, A. Warwas, E. Podemska- Pniok, S. Jakubowska, J. Gorzela, E. Varżagolis, D. Garncarczyk, wychowawcy klas

 
Dzień Papieski ok. 16.10.2016

Klasy 1-6 SP

Klasy I-III GI

J. Kwiecień, A. Gładkowska, ks. P. Mika

 
Tydzień świeżych warzyw i owoców październik 2016 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

SPZ: Z. Nowak, H. Dryja, J. Knapik, A. Siatkowska, H. Dryja

 
Imię — montaż słowno-muzyczny o patronie Robercie Oszku październik 2016 Klasy I GI

Z. Błońska, wychowawcy i nauczyciele współorganizujący w klasach I

Klasy I GIM na zzw
Święto Niepodległości – akademia przed 11.11.2016 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

I. Wójcik, A. Konik-Leszczyńska

Klasa IC GIM na zzw
Jesienne zaduszki – montaż słowno-muzyczny listopad 2016 Klasy I-III GI i rodzice

E. Varżagolis, I. Węgrzyn, R.Rygielska, K. Sordyl

IIIA, IIIB GIM aula, na zzw i przed zebraniem
Tydzień życzliwości 14 – 18.11. 2016 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

SPZ: Z. Nowak, , H. Dryja, Z. Siatkowska, A. Warwas

 
Andrzejkowe wróżby listopad 2016 Świetliki

Wychowawcy świetlicy

 
Spotkanie z Mikołajem grudzień 2016 Świetliki

Wychowawcy świetlicy

 
Klasowe mikołajki grudzień 2016 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI
Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GIM,

Świąteczny kiermasz świetlicowy grudzień 2016 Świetliki, Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

Wychowawcy świetlicy

Jasełka 15 grudnia 2016

Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

M. Bilińska, M. Bruczyńska, A. Brzezina, J. Gładkowska, J. Kwiecień, M. Pałka, U. Konrad

  po południu
Wspólne kolędowanie grudzień 2016 Klasy 1-3 SP

B. Ogórek, B. Gawlas

Klasy 1-3 SP
Spotkanie świąteczne Akademii Przyszłości grudzień 2016 Członkowie AP

E. Darul

Klasowe spotkania wigilijne 22.12.2016 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI
Wychowawcy klas Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GIM
Zabawa karnawałowa styczeń 2017 Klasy 1-3 SP + chętne przedszkolaki

E. Darul, wychowawcy klas 1-3 SP i świetlicy

Klasy 1-3 SP po południu
Bal karnawałowy styczeń / luty 2017 Świetliki

Wychowawcy świetlicy

 
Apel podsumowujący konkursy szkolne zorganizowane w I półroczu styczeń/luty 2017

Laureaci

Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

Organizatorzy konkursów

 
Mecz nauczyciele – uczniowie – zgodnie z  planem SU I/II 2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

W. Biros, D. Lagierska, A. Kościołek

drużyna uczniów i nauczycieli
Spotkania z ciekawymi osobami oraz integrujące grupę Akademii Przyszłości wg terminarza Członkowie AP

E. Darul

 
Dzień Bezpiecznego Internetu luty 2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

G. Wysocka, K. Sordyl, S. Jakubowska

 
Dzień Otwarty SP luty/marzec 2017

Klasy 1-6 SP

SU

Zespół samokształceniowy  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy

Klasy 1-3, SU po południu
III Dzień Kariery marzec 2017 Klasy II, III i z ościennych szkół

B. Pastwa, wyznaczony zespół nauczycieli

 
Światowy Dzień Autyzmu 3 kwietnia 2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

E. Podemska-Pniok, A. Neffe, B. Pastwa, M. Marcinkowska-Baran, M. Żak, A. Gamrat

 
Wielkanocny kiermasz świetlicowy kwiecień 2017 Świetliki, Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

Wychowawcy świetlicy

 
Spotkanie świąteczne Akademii Przyszłości kwiecień 2017 Członkowie AP

E. Darul

Światowy Dzień Książki kwiecień 2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

A. Kubis-Szlachta, A. Guziak, A. Robaszkiewicz

 

Pokaz ekomody (z okazji Dnia Ziemi)

ok. 22.04.2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

E. Grabizna-Kusz, G. Wysocka,  E.Folwarczny

  na zzw
„Bezpieczna droga do szkoły” 26-28 kwiecień  2017 Kl. 2 SP

E. Darul, M. Bąk, A. Gawliczek, A. Kubis-Szlachta, A. Jasińska-Sikora, M. Błotko

 
Przegląd Małych Form Teatralnych 12 kwiecień 2017 Klasy I-IIIG

B. Marcinkowska-Baran, B. Sokołowska-Brodowy, A. Robaszkiewicz, A. Gawliczek, A. Kościołek, I. Radziejowska, E. Szydłak, E. Folwarczny

Scenariusze przedstawień i próby: wychowawcy i współorganizujący w klasach I-III GIM

Klasy I-III GIM
Święto Konstytucji 3 Maja i Polskiej Flagi – akademia 26.04.2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

E. Szydłak, M. Żak, J. Gorzela, Z. Błońska, B. Żmija, M. Pałka, U. Konrad

Klasa 4a,b, 5c na zzw
Dzień galaretki kwiecień /maj 2017 Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

SPZ: Z. Nowak, H. Dryja, A. Siatkowska, A. Wiśniowska

Klasa IIA GIM
Dzień Unii Europejskiej ok. 09.05.2017 Klasy 4-6 SP
Klasy I-III GI

Opiekunowie SKE „Euroludek”

SKE
Dzień Matki maj 2017 Klasy 1 SP

D. Socha, A. Prandzioch, B. Gawlas, wychowawcy świetlicy, A. Warwas

  po południu
Festiwal Talentów maj/czerwiec 2017  

SPZ: Z. Nowak, H. Dryja, A. Siatkowska, A. Wiśniowska

 
Dzień Sportu

maj/czerwiec

2017

Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

D. Lagierska, E. Kuczmik, H. Dryja, A. Kościołek, W. Biros, I. Radziejowska, D. Gorzela, A. Zaczyk, J. Jakubiec, M. Bąk

 
Dzień Dziecka z Akademią Przyszłości kwiecień 2017 Członkowie AP

E. Darul

 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego Świetlików czerwiec 2017 Świetliki, rodzice

Wychowawcy świetlicy

 
Dzień Profilaktyki i Wychowania 21.06.2017

Klasy 1-6 SP

Klasy I-III GI

 J. Gorzela, A. Neffe, M. Pałka , B. Pastwa, D. Tabisz, E. Podemska-Pniok, B. Machaj

 
Uroczystość zakończenia r. szk. Akademii Przyszłości czerwiec 2017 Członkowie AP

E. Darul

 
Dzień z wychowawcą klasy 22.06.2017 Klasy 1-III Wychowawcy klas  
Apel podsumowujący konkursy szkolne zorganizowane. w II półroczu 22.06.2017

Laureaci

Klasy 1-6 SP
Klasy I-III GI

Organizatorzy konkursów

 
Pożegnanie uczniów klas III – akademia 22.06.2017 Klasy III GI z rodzicami

Organizacja spójnej całości i wspólny scenariusz uroczystości:

 • E. Varżagolis, R. Rygielska, K. Sordyl, I. Węgrzyn
 • M. Bruczyńska, Z. Nowak, R. Blicharska, A. Łagódka
 • A. Szota, Z. Nowak, A. Łagodka
 • D. Lagierska (polonez)

Klasy II GIM

Klasy III GIM

po południu;

kl.II: prowadzenie całości i przedstawienie + kl. III: podziękowania i wspomnienia

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
 • akademia dla SP
 • akademia dla GI
23.06.2017

Klasy 1-6 SP

Klasy I-III GI

 • A. Guziak, K. Walaszczyk-Szkutnik, P. Chmielowiec, M. Pałka
 • A. Siatkowska, U. Konrad,B. Żmija, M. Pałka

Klasa 6a,6b

Klasa IA GIM

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • akademia dla SP
 • akademia dla GI
01.09.2017

Klasy 1-6 SP

Klasy I-III GI

 •  B. Ogórek, I. Etryk, A. Brodacka, M. Marcinkowska-Baran, J. Knapik, D. Michalewicz
 • E. Grabizna – Kusz, A. Gamrat , M. Pałka
 • kronika i www: M. Żak

Obecne klasy

3 a,b,c,d,e SP

Obecna klasa IB GIM

Szkolne dyskoteki wg terminarza SU chętni uczniowie

Opiekunowie SU

SU wymagana zgoda na udział
Noce filmowe wg terminarza organizatorów Klasy I-III GI Z. Nowak, G. Wysocka, M. Żak   wymagana zgoda na udział

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony