Podręczniki

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017

Link do podręczników

 Wstępna propozycja podręczników na rok szkolny 2015/2016

Link do podręczników

 

PODRĘCZNIKI 2014/2015

 Klasy 1 SP
 Klasy 2 SP
 Klasy 3 SP
 Klasy 4 SP
 Klasy 5 SP
 Klasy 6 SP
 Klasy I Gimnazjum
 Klasy II Gimnazjum
 Klasy III Gimnazjum

 

Zaktualizowano: 07.06.2013

PODRĘCZNIKI 2013/2014 

  KLASY 1 - 3 SP
KLASY 4 - 6 SP
KLASY I - III GIMNAZJUM

Kalendarz roku szkolnego

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zebranie organizacyjne dla rodziców

19 września 2017 r.
klasy 1– 4 godz. 17:00
klasy 5–III godz. 18:00

3.

Konsultacje

17 października 2017 r.
godz. 17:00 – 18:00

4.

Zebranie śródroczne

21 listopada 2017 r.
klasy 1– 4 godz. 17:00
klasy 5–III godz. 18: 00

5.

Konsultacje

12 grudnia 2017 r.
godz. 17:00 – 18:00

6.

Impreza środowiskowa – JASEŁKA

19 grudnia 2017 r.

7.

Informacja o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nieklasyfikowaniu

19 – 22 grudnia 2017r. i 2 – 4 stycznia 2018r. - klasy 1–3 SP
2 – 8 stycznia 2018r. kl. 4–III

8.

Próbny egzamin gimnazjalny

listopad / grudzień 2017 r. (według ofert wydawnictw)

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

10.

Zebrania klasyfikacyjne w zespołach

19 stycznia 2018 r. SP 1–3
22 stycznia 2018 r. SP 4–7
23 stycznia 2018 r. GI

11.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

25 stycznia 2018 r.

12.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

13.

Wywiadówka

13 lutego 2018 r.
klasy 1 – 4 godz. 17:00
klasy 5 – III godz. 18:00

14.

Zebranie podsumowujące

15 lutego 2018 r.

15.

Rekolekcje

19 i 20 marca 2018
  • godz. 9.00 klasa 1,2,3
  • godz. 11.00 klasa 4,5,6
  • godz. 12.00 gimnazjum
21 marca 2018
  • godz. 11.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji dla całej szkoły

16.

Konsultacje

13 marca 2018 r.
Szkoła Podstawowa 18.00 – 19.00
oraz Dzień Otwarty Szkoły (16.00–18.00).

20 marca 2018r.
Gimnazjum 16.30 – 17.30
oraz IV Dzień Kariery (16.00 – 18.30)

17.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

18.

Termin podania przewidywanej oceny zachowania.

17 – 24 kwietnia 2018 r.

19.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno–przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2018 r. (środa)
część humanistyczna:
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
część matematyczno–przyrodnicza
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
20 kwietnia 2018 r. (piątek)
język obcy nowożytny
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

15 czerwca 2018 r.

20.

Zebranie śródroczne

24 kwietnia 2018 r.
klasy 1 – 4 godz. 17:00
klasy 5 – III godz. 18:00

21.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas II gimnazjum

 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

22.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla szkoły podstawowej

 20 kwietnia 2018 r. 

23.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 30 kwietnia, 2 i 4 maj 2018  r.

24.

Informacja o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nieklasyfikowaniu

18 – 25 maja 2018 r. klasy 1–3 SP
21 – 28 maja 2018 r. klasy 4–III

25.

Konsultacje

22 maja 2018 r.
godz. 17:00 – 18:00

26.

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

do 24 – 30 maja 2018 r.

27.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
 – część humanistyczna
5 czerwca 2018 r. (wtorek)
– część matematyczno– przyrodnicza
6 czerwca 2018 r. (środa)
 – część z języka obcego nowożytnego
Ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

28.

Zebrania klasyfikacyjne w zespołach

8 czerwca 2018 r. 1– 3 SP
11 czerwca 2018 r. 4 –7 SP
12 czerwca 2018r. II – III GI

29.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2018 r.

30.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

31.

Zebranie podsumowujące

22 czerwca 2018 r.

32.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Harmonogram konkursów

 

pdf Harmonogram konkursów zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

TERMIN

WYDARZENIE

WRZESIEŃ

4 września 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018:

  • Akademia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
  • Akademia dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych.

15 września 2017 r.

Udział w akcji Sprzątanie świata

Według terminarza

Inauguracja Akademii Przyszłości

Według harmonogramu

Spotkania z przedszkolakami

PAŹDZIERNIK

10 października 2017 r.

Pasowanie na Ucznia klas pierwszych szkoły podstawowej

Rozpoczynają się Spotkania z braćmi Grimm (do stycznia 2018 r.)

Uroczyste pasowanie na Świetlika dla dzieci, które rozpoczynają uczęszczanie do świetlicy szkolnej

13 października 2017 r.

Święto Edukacji Narodowej – akademia

16 października 2017 r.

Dzień Papieski

Tydzień Świeżych Warzyw i Owoców

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Pasowanie na Czytelnika

„Bajkowy świat Europy” – konkurs

LISTOPAD

15 listopada 2017 r.

„Magiczne wiersze” – konkurs

8 listopada 2017 r.

Święto Niepodległości – akademia

21 i 22 listopada 2017 r.

Jesienne zaduszki  – montaż słowno-muzyczny

Tydzień życzliwości

Andrzejkowe wróżby

GRUDZIEŃ

Dzień Anioła

Spotkanie z Mikołajem

 19 grudnia 2017 r.

Jasełka

Spotkanie świąteczne Akademii Przyszłości

22 grudnia 2017 r.

Klasowe spotkania wigilijne, wspólne kolędowanie

STYCZEŃ

Zabawa Karnawałowa Świetlików – dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

Mecz NAUCZYCIELE – UCZNIOWIE  

Apel podsumowujący konkursy szkolne zorganizowane w I półroczu

wg terminarza

Spotkania z ciekawymi osobami oraz integrujące grupę Akademii Przyszłości

STYCZEŃ/LUTY

 

Bal karnawałowy dla klas 1-3 szkoły podstawowej

LUTY

Dzień Bezpiecznego Internetu

MARZEC

Spotkanie świąteczne Akademii Przyszłości

13 marca 2018 r.

Dzień Otwarty Szkoły

20 marca 2018 r.

IV Dzień Kariery

23 marca 2018 r.

Przegląd Małych Form Teatralnych

MARZEC/KWIECIEŃ

Dzień Galaretki

KWIECIEŃ

2 kwietnia 2018 r

Światowy Dzień Autyzmu

„Bezpieczna droga do szkoły” – konkurs miejski

Światowy Dzień Książki

25 kwietnia 2018 r

Pokaz ekomody (z okazji Dnia Ziemi)

27 kwietnia 2018 r.

Święto Konstytucji 3 maja i Flagi Polskiej – akademia.

MAJ

Dzień Unii Europejskiej

Dzień Matki

CZERWIEC

1 czerwca 2018 r.

Dzień Sportu

9 czerwca 2018 r. IV BIeg Rodzinny

Dzień Dziecka z Akademią Przyszłości

Uroczystość zakończenia roku szkolnego Świetlików

20 czerwca 2018 r.

Dzień Profilaktyki i Wychowania

Uroczystość zakończenia roku szkolnego Akademii Przyszłości

21 czerwca 2018 r.

Dzień z wychowawcą klasy

21 czerwca 2018 r.

Apel podsumowujący konkursy szkolne zorganizowane w II półroczu

21 czerwca 2018 r.

Pożegnanie uczniów klas III gimnazjalnych – akademia

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

  • Akademia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
  • Akademia dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych.

Wg harmonogramu

Szkolne dyskoteki

WRZESIEŃ

3 września 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019:

  • Akademia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
  • Akademia dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjalnych.