sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

Środowiskowy Program Profilaktyczny "DZIECI TYSIĄCLECIA - INTEGRACJA"

1. Założenia wstępne

Środowiskowy Program Profilaktyczny "DZIECI TYSIĄCLECIA" realizowany jest od 2001 roku na terenie Osiedla Tysiąclecia Dolnego. Początkowo adresatami byli uczniowie szkół podstawowych nr 58 i 66. Gdy Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej weszła w skład Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, oferta programowa została dostosowana do potrzeb:

 • uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
 • potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej.

Środowiskowy Program Profilaktyczny wg tej koncepcji stał się istotnym elementem budowania integracji środowiska szkolnego - środowiska bardzo różnorodnego pod względem dotychczasowych doświadczeń, potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Główny cel programu niezmiennie obejmuje działania zmierzające do zagospodarowania czasu wolnego dzieci poprzez zaproponowanie różnorodnych form aktywności: tak fizycznej, jak i umysłowej.

Program obejmuje prowadzenie zajęć:

A. zajęcia cykliczne:

 • sportowe,
 • terapeutyczne,
 • artystyczne,
 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • rozwijające zainteresowania przedmiotowe i pozaprzedmiotowe.

B. imprezy okazjonalne:

 • wycieczki turystyczno - edukacyjne,
 • spotkania okolicznościowe (np. Mikołajki),

C. formy oddziaływania przeznaczone dla dzieci z udziałem ich rodziców:

 • wspólne zajęcia sportowe,
 • imprezy integrujące środowisko wychowawcze - rodziny i środowisko lokalne,
 • festyny programowe.

W zależności od aktualnych potrzeb środowiska lokalnego charakter i specyfika prowadzonych zajęć będzie ma bieżąco modyfikowana.

 

2. Koordynator merytoryczny programu:

Pomysłodawczynią i pierwszym koordynatorem byłą Pani mgr Maria Bernad — psycholog szkolny Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach; doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Katowicach. Od 2013 roku koordynatorem jest Pani mgr Agnieszka Baczyńska.

 

3. Metody współpracy z rodzicami uczestników programu:

 • udział rodziców w imprezach programowych i zajęciach sportowych o charakterze rodzinnym,
 • indywidualne konsultacje z realizatorami zajęć programowych,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

 

4. Działania związane z wdrożeniem programu do realizacji:

 • złożenie u koordynatora programu propozycji zajęć przez nauczycieli ZSI nr 1 zainteresowanych udziałem w realizacji programu,
 • przeprowadzenie wśród uczniów ZSI nr 1 (kl. 4-6 SP i kl. I-III gimnazjum) ankiety dotyczącej ich zainteresowań i potrzeb,
 • opracowanie projektu programu i złożenie go u Pełnomocnika Prezydenta Katowic ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • organizacja spotkań potencjalnych realizatorów proponowanych zajęć w celu uzgodnienia harmonogramu zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • prezentacja wśród uczniów szkoły oferty programowej.

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony