sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

   

  

Szkolni koordynatorzy:
mgr Zofia Nowak, mgr Agnieszka Siatkowska, mgr Alicja Wiśniowska, mgr Helena Dryja 

pdf Zadania szkolnego koordynatora SPZ

Zobacz link

 

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła przystąpiła do programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uzyskała w czerwcu 2009 roku Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od roku szkolnego 2011/2012 rozpoczynamy starania o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie:

 • podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie
 • uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko
 • zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?:

 • edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły
 • etos zdrowia w szkole
 • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki.
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.
Głównym celem naszych działań jest „stworzenie placówki przyjaznej uczniom, rodzicom i nauczycielom”.

Podstawowe założenia naszego programu to:

 • zintegrowanie dwóch środowisk szkolnych;
 • stworzenie w szkole przyjemnej atmosfery;
 • nauka pierwszej pomocy;
 • propagowanie zdrowego trybu życia;
 • prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania agresji;
 • poprawę bezpieczeństwa szkoły.
Koordynatorzy szkolnego programu:

            mgr Zofia Nowak i mgr Agnieszka Siatkowska

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony