sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

 Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dot. uczniów klas 8 i II-III)

 Substancje psychoaktywne wśród uczniów. Profilaktyka

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 Gdzie szukać pomocy?

WAŻNA INFORMACJA

               W roku szkolnym 2017/2018 szkoła dysponuje dwoma gabinetami pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • PSYCHOLOG SZKOLNY - s. 23
 • PEDAGODZY SZKOLNI - s. 21 (obok portierni) oraz s. 23

Dyżury pedagoga i psychologa 2017/2018

Specjalista

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr
Ewa Podemska-Pniok

11.15 - 16.15
s. 21

8.45 - 12.25
s. 23

Działania doradcze

12.15 - 14.15
s. 21

 8.15 - 10.15
s. 23

mgr
Aneta Neffe

 8.30 - 13.30
s. 23

13.30 - 17.00
s. 23

8.30 - 12.30
s. 23

8.30 - 13.30
s. 23

10.45 - 13.15 
s. 23

mgr
Bożena Pastwa

8.45 - 10.15
s. 21

 

10.30 - 11.30
s. 23
11.30 - 14.00
s. 21

 8.45 - 10.45
s. 23

 

 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, szeroko pojęte:

wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia terapeutyczne, zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej.
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów (zajęcia, warsztaty, konsultacje).

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja treści programowych w obszarze wspierania uczniów w wyborze dalszego kształcenia i zawodu 2014/2015

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2013/2014

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony