Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak” ZSI1 Katowice Herb Polski POL Katowice COA
 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka

 • Patroni Szkoły: Maria Dąbrowska i Robert Oszek

 Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 Tryb organizowania pomocy

 Substancje psychoaktywne wśród uczniów. Profilaktyka

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 Gdzie szukać pomocy?

 

Dyżury pedagoga i psychologa

Specjalista

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr
Ewa Podemska-Pniok

10.15 - 13.15

9.30 - 13.30

Działania doradcze

13.45 - 16.45 

 8.15 - 11.15

mgr
Aneta Neffe

 8.30 - 11.00

13.00 - 17.00

8.30 - 13.30

8.30 - 14.00 

11.15 - 14.15 

mgr
Bożena Pastwa

8.45 - 11.00 

 

12.00 - 16.45 

 

 

 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki, szeroko pojęte:

wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia terapeutyczne, zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej.
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas gimnazjalnych (organizujemy w tym zakresie warsztaty dla klas II i III, prowadzimy konsultacje).

 

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja treści programowych w obszarze wspierania uczniów w wyborze dalszego kształcenia i zawodu 2014/2015

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2013/2014

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony